Vi har alltid haft som mål att tillverka plagg av hög kvalitet på ett sätt som är både hållbart och etiskt. Hela vägen genom leverantörskedjan, från bomullsfälten till slutprodukten i din hand. Vi gör detta genom att integrera etiska, rättvisa och hållbara värderingar i allt vi gör. Vi är stolta över att arbeta tillsammans med de mest progressiva organisationerna och den senaste tekniken vårt mål är att fortsätta utmana klädbranschen.

 

 

Med alla relevanta certifieringar kan vi säkerställa att hela leveranskedjan har övervakats och godkänts. Dessa certifieringar är ryggraden i vad vi gör och genom att tillämpa dem levererar vi de mest hållbara produkterna enligt de högsta sociala, etiska och miljömässiga internationella standarderna.

 

Socialt ansvar

Alla tillverkningsanläggningar granskas regelbundet för social efterlevnad och kör aktiva övervakningsprogram i enlighet med standarder som förespråkas av International Labour Organisation, Ethical Trading Initiative och andra internationella organ.

Vi har alla rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö, en lön att leva på, ett juridiskt bindande avtal. Vi har alla rätt att vara fria från diskriminering och trakasserier, att gå med i - eller inte gå med i - en fackförening, att fritt välja vårt arbete. Vi har alla rätt till rättvisa och rimliga arbetstider. Och våra barn har rätt att gå i skolan.

Därför har en robust policy antagits med hänsyn till följande minimikriterier för socialt ansvar:

  • Ingen användning av barnarbete
  • Ingen användning av tvångsarbete
  • Säkra och hälsosamma arbetsförhållanden
  • Lagliga arbetsavtal
  • Utbetalning av levnadslön
  • Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar
  • Ingen diskriminering av anställda
  • Inga överdrivna arbetstimmar

 

 

Hållbar tillverkning

Hållbar tillverkning är skapandet av tillverkade produkter genom ekonomiskt sunda processer som minimerar negativ miljöpåverkan samtidigt som energi och naturresurser sparas. Hållbar tillverkning ökar också säkerheten för anställda, samhällen och produkter.

Vi inser att plaggtillverkning är en av de mest miljöskadliga och skadliga industrisektorerna på planeten. För oss är det därför mycket viktigt att ta itu med effekterna och ta steg mot en mer hållbar tillverkning.

 

Minskning av koldioxidavtryck

Under 2022 arbetade vi (Stanley/Stella) tillsammans med externa partners för att mäta våra koldioxidutsläpp över hela vår leverantörskedja.

Vi baserade vårt tillvägagångssätt på den allmänt accepterade redovisningsstandarden för GHG Protocol tillsammans med Bilan Carbone®-metoden och beräknade alla koldioxidutsläpp i varje steg, från produktion av råmaterial och återvunnet material, tillverkning av produkterna, dekoration av våra officiella återförsäljare, till produktanvändning och livets slut.

Under de flesta stadierna har vi kunnat samla in riktiga data. För andra, såsom bomullsodling och slutkonsumentens användning och slutet av livet, har vi använt standarddata från Agency for Ecological Transition (ADEME) och andra organisationer.

De totala CO2-utsläppen för 2021 uppgår till 90 300 ton, varav mindre än 1 % är scope 1 och 2-utsläpp; de återstående 99 % är scope 3-utsläpp.* Baserat på dessa resultat kommer vi att upprätta en detaljerad handlingsplan för att minska och kompensera våra koldioxidutsläpp.

Garn och tyger

Stanley/Stella kontrollerar spinningsprocessen av nästan sjuttio procent av allt garn som används i produktionen som en del av dess vertikalt integrerade tillverkningsstruktur, medan resten är noggrant externt. Allt garn som används är helt kammat och ringspunnet. Kvaliteten på våra garner och tyger är grunden för att leverera plagg av högsta kvalitet.

Alla tyger är stickade i våra egna anläggningar och färgade med godkända kemikalier, med hjälp av lågvattenhalt och kontrollerade avfallsutsläppsprocesser, certifierade enligt OekoTex 100 klass I-standarden och i enlighet med REACH. Ekologiskt certifierade tyger färgas i vårt nollurladdningsfärgeri, där allt vatten återvinns i ett slutet system.